Ερευνητικές εργασίες                  

 

           Σχολικό έτος 2017-2018                  

Εργασίες Α' Λυκείου

 Γνωρίζω τον εαυτό μου (Υπεύθυνη καθηγήτρια: Σταυρούλα Λαγού) Εργασία (.pdf)

Οι νέες τεχνολογίες στη ζωή μας (Α' τετραμήνου, Υπεύθυνος καθηγητής: Νικόλαος Περγαντής) Εργασία (.pdf)

 Ήχοι παράδοσης (Α' τετραμήνου, Υπεύθυνη καθηγήτρια: Γιανκιτζόγλου Μαρία) Εργασία (.pdf)

 Επιλογή επαγγέλματος και το επάγγελμα του προγραμματιστή (Β' τετραμήνου, Υπεύθυνος καθηγητής: Περγαντής Νικόλαος) Εργασία (.pdf)

Το ιδανικό εκπαιδευτικό σύστημα μέσα από τα μάτια των παιδιών(Β' τετραμήνου, Υπεύθυνη καθηγήτρια: Γιανκιτζόγλου Μαρία) Εργασία (.pdf)

 

 

 

 

Εργασίες Β' Λυκείου

 Ο ρόλος της διατροφής στην καλή υγεία (Υπεύθυνη καθηγήτρια: Γραφάκου Κανέλλα ) Εργασία1 (.pdf)  Εργασία2 (.pdf)

 Μνημεία της UNESCO (Υπεύθυνη καθηγήτρια: Γιανκιτζόγλου Μαρία) Εργασία (.pdf)

 Βιομηχανική επανάσταση (Α' τετραμήνου, Υπεύθυνος καθηγητής: Χρηστάκης Ιωάννης)  Εργασία (.pdf)

Ελιά και ελαιόλαδο. Οι θησαυροί της ελληνικής γης (Β' τετραμήνου, Υπεύθυνος καθηγητής: Χρηστάκης Ιωάννης) Εργασία (.pdf)

Εφηβεία, η ηλικία των συγκρούσεων (Υπεύθυνη καθηγήτρια: Δούνια Θεοδώρα) Εργασία (.rar)