ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (Project) 

 Νέες Τεχνολογίες

Η επίδρασή τους στη ζωή μας

Σχολ. έτος: 2012-2013

Τάξη B'

Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Αθανασάκου Νίκη ΠΕ20

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εισαγωγή - Σκοπός Έρευνας

Ομάδες Εργασίας

Ημερολόγιο Συναντήσεων